• Preklenovacie kurzy pre študentov učiteľstva matematiky a prírodovedných predmetov

           MATEMATIKA


PDF.jpg Matematika, Preklenovací kurz, Zoznam tém
PDF.jpg Matematika, Preklenovací kurz, časť 1 - Úvod
PDF.jpg Matematika, Preklenovací kurz, časť 2a - Logika
PDF.jpg Matematika, Preklenovací kurz, časť 2a - Množiny
PDF.jpg Matematika, Preklenovací kurz, časť 2b - Geometria
PDF.jpg MathemMatematika, Preklenovací kurz, časť 2c - Vektory
PDF.jpg Matematika, Preklenovací kurz, časť 2d - Lineárne a kvadratické rovnice
PDF.jpg Matematika, Preklenovací kurz, časť 2e - Funkcie - Úvod
PDF.jpg Matematika, Preklenovací kurz, časť 3a - Lineárne a kvadratické funkcie
PDF.jpg Matematika, Preklenovací kurz, časť 3b - Exponenciálne a logaritmické funkcie
PDF.jpg Matematika, Preklenovací kurz, časť 3c - Goniometrické funkcie
PDF.jpg Matematika, Preklenovací kurz, časť 3c - Derivácie a integrály
PDF.jpg Matematika, Preklenovací kurz, časť 4a - Pravdepodobnosť
PDF.jpg Matematika, Preklenovací kurz, časť 4b - Štatistika

   

           PRÍROVOVEDNÉ PREDMETY


PDF.jpg Prírodovedné predmety, Preklenovací kurz, Zoznam tém
PDF.jpg Prírodovedné predmety, Preklenovací kurz, časť B1 - Bunky
PDF.jpg Prírodovedné predmety, Preklenovací kurz, časť B2 - Jednoduché organizmy, Vírusy a baktérie
PDF.jpg Prírodovedné predmety, Preklenovací kurz, časť B3 - Chémia života
PDF.jpg Prírodovedné predmety, Preklenovací kurz, časť B4 - Nervové vzruchy
PDF.jpg Prírodné védy – prémosténié védomostí Časť B5 – Tést pré samostúdiúm
PDF.jpg Prírodovedné predmety, Preklenovací kurz, časť CH1 - Sprievodca laboratóriom
PDF.jpg Prírodovedné predmety, Preklenovací kurz, časť CH2 - Periodická tabuľka
PDF.jpg Prírodovedné predmety, Preklenovací kurz, časť CH3 - Chemické reakcie
PDF.jpg Prírodovedné predmety, Preklenovací kurz, časť CH4 - Samotest
PDF.jpg Prírodovedné predmety, Preklenovací kurz, časť F1 - Výskum prírody - základné koncepty a zákony
PDF.jpg Prírodovedné predmety, Preklenovací kurz, časť F2 - Prírodné vedy a mikro, makro a mega-svet
PDF.jpg Prírodovedné predmety, Preklenovací kurz, časť F3 - Fyzika 21. storočia, kvantová fyzika
PDF.jpg Prírodovedné predmety, Preklenovací kurz, časť F4 - Úvod do praktického výskumu
PDF.jpg Prírodovedné predmety, Preklenovací kurz, časť F5 - Samotest

   

  • Ďalšie materiály vytvorené v projekte
PDF.jpg Bridge2Teach Logo
PDF.jpg ̇Bridge2Teach poster
PDF.jpg Bridge2Teach folder (SK language)