• Překlenovací kurzy pro vzdělávací programy učitelů matematiky a přírodovědných předmětů

           MATEMATIKA


PDF.jpg Překlenovací kurz z Matematiky, Kurikulum
PDF.jpg Překlenovací kurz z Matematiky, lekce 1 - Úvod
PDF.jpg Překlenovací kurz z Matematiky, lekce 2a_1 - Logika
PDF.jpg Překlenovací kurz z Matematiky, lekce 2a_2 - Množiny
PDF.jpg Překlenovací kurz z Matematiky, lekce 2b - Geometrie 
PDF.jpg Překlenovací kurz z Matematiky, lekce 2c - Vektory
PDF.jpg Překlenovací kurz z Matematiky, lekce 2d - Lineární a kvadratické rovnice
PDF.jpg Překlenovací kurz z Matematiky, lekce 2e - Úvod do problematiky funkcí
PDF.jpg Překlenovací kurz z Matematiky, lekce 3a - Lineární a kvadratické funkce
PDF.jpg Překlenovací kurz z Matematiky, lekce 3b - Exponenciální a logaritmické funkce
PDF.jpg Překlenovací kurz z Matematiky, lekce 3c - Goniometrické funkce
PDF.jpg Překlenovací kurz z Matematiky, lekce 3d - Limity, Derivace, Intergály
PDF.jpg Překlenovací kurz z Matematiky, lekce 4a - Pravděpodobnost
PDF.jpg Překlenovací kurz z Matematiky, lekce 4b - Statistika

   

           PŘÍRODNÍ VĚDY


PDF.jpg Překlenovací kurz z Přírodních věd, Kurikulum
PDF.jpg Překlenovací kurz z Přírodních věd, lekce B1 - Buňky
PDF.jpg Překlenovací kurz z Přírodních věd, lekce B2 - Jednoduché organismy - viry a bakterie
PDF.jpg SPřeklenovací kurz z Přírodních věd, lekce B3 - Chemické látky života
PDF.jpg Překlenovací kurz z Přírodních věd, lekce B4 - Přenos nervových vzruchů 
PDF.jpg Překlenovací kurz z Přírodních věd, lekce B5 - Autotest
PDF.jpg Překlenovací kurz z Přírodních věd, lekce CH1 - Průvodce laboratoří
PDF.jpg Překlenovací kurz z Přírodních věd, lekce CH2 - Periodická tabulka prvků
PDF.jpg Překlenovací kurz z Přírodních věd, lekce CH3 - Chemiské reakce
PDF.jpg Překlenovací kurz z Přírodních věd, lekce CH4 - Autotest
PDF.jpg Překlenovací kurz z Přírodních věd, lekce P1 - Výzkum přírody - obecné pojmy a zákonitosti
PDF.jpg Překlenovací kurz z Přírodních věd, lekce P2 - Přírodní vědy o mikro-, makro- a megasvětě
PDF.jpg Překlenovací kurz z Přírodních věd, lekce P3 - Fyzika 21. století, podstata kvantové fyziky
PDF.jpg Překlenovací kurz z Přírodních věd, lekce P4 - Úvod do přírodovědného praktika
PDF.jpg Překlenovací kurz z Přírodních věd, lekce P5 - Autotest

   

  • Ostatní výstupy
PDF.jpg Bridge2Teach Logo
PDF.jpg ̇Bridge2Teach poster
PDF.jpg Bridge2Teach folder (CZ language)