Developing Bridging Courses for Mathematics and Science Teacher Students - Bridge2Teach     

Většina vysokoškolských institucí zajišťujících studijní programy pro učitele matematiky a přírodovědných předmětů stejně jako pro odborné studium těchto předmětů  nabízí studentům tzv. překlenovací (vyrovnávací) kurzy pro doplnění odborných kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí počáteční etapy studia na vysoké škole. Většinou jsou tyto kurzy určené pro studenty odborného studia, jen v menší míře jsou zohledněny požadavky studentů učitelského studia. Zatímco současné překlenovací kurzy pomohly zmenšit míru předčasného ukončení studia u studentů matematiky a dalších přírodovědných oborů, studenti se zaměřením na učitelství těchto kurzů mohli využívat jen v omezeném rozsahu (bez specifik, která zohledňují potřeby budoucích učitelů), což má negativní vliv na překonání problémů v první etapě studia na vysoké škole.

Cíle projektu jsou proto následující:
-    vypracovat, testovat a evaluovat studijní materiály pro překlenovací kurzy z matematiky a přírodovědných předmětů určené studentům učitelství těchto předmětů
-    organizovat workshopy a semináře pro učitele těchto kurzů, kde získají potřebné znalosti o možnostech využití těchto materiálů ve vlastní výuce.