Developing Bridging Courses for Mathematics and Science Teacher Students - Bridge2Teach     

Beveik visos mokytojų rengimo institucijos, ypač universitetai, dalyvaujantys pradiniame mokytojų rengime, būsimiems matematikos ir gamtos mokslų mokytojams savo studijų programose siūlo vadinamuosius išlyginamuosius kursus ("išlyginamasis kursas" reiškia kursą, skirtą įveikti atotrūkį tarp to, ko buvo išmokta mokykloje, ir to, ko reikia universitete, tačiau didžiąją dalį tokių kursų parengė matematikai, mokslininkai ir kiti aukštojo mokslo lygio mokslo / mokymo darbuotojai. Matematikos ir gamtos mokslų dėstytojai praktiškai nedalyvavo kuriant ir retai dalyvauja dėstant šiuos kursus. Kai kuriuose universitetuose yra tas pats išlyginamasis kursas ir matematikos / gamtos mokslų bakalaurantams ir matematikos / gamtos mokslų mokytojams studentams. Kituose universitetuose yra atskiri išlyginamieji kursai, skirti būsimiesiems mokytojams.

Todėl šio projekto tikslas yra:
- parengti, išbandyti, tobulinti didaktinę medžiagą, skirtą būsimiesiems matematikos ir gamtos mokytojams,
- organizuoti seminarus dėstytojams ir universiteto darbuotojams, rengiantiems išlyginamuosius kursus matematikos ir gamtos mokslų studentams,
- parodyti kaip efektyviai naudoti parengtą didaktinę medžiagą savo matematikos ir gamtos mokslų mokytojų rengimo išlyginamuosiuose kursuose.